Tarieven

Het lidmaatschap

Lidmaatschap van Davora kost € 40,00 per persoon per dansjaar (september tot  en met juni). Met het lidmaatschap kun je het bal en de drie dansavonden gratis bezoeken. Als je het bal bezoekt, wordt het eten dat dan geserveerd wordt apart in rekening gebracht.

De danslessen

Als je inschrijft voor danslessen word je tegen het hierboven vermelde tarief lid van Davora. De kosten voor danslessen worden daar bij opgeteld.
Een dansjaar duurt van september tot juni en bestaat uit twee periodes:
– periode 1 a 14 lessen: september tot en met december
– periode 2 a 14 lessen: januari tot en met juni
Een dansles kost per lesuur € 8,00 euro per cursist. De totale kosten per cursist bedragen dus:
– voor periode 1: €112,00 + lidmaatschap a €40,00 = €152,00
– voor periode 2: €112,00

Betalen

We vragen je de kosten voor het lidmaatschap en/of de danslessen over te maken naar: ING bank: NL90 INGB 0003 474783 t.n.v.  Davora te Den Haag.

De dansavonden

De entreeprijs voor het bal en de 3 dansavonden, inclusief (live) muziek en warme hapjes is voor leden gratis. Niet-leden betalen € 17,50 per persoon per dansavond.
Het bal is meestal inclusief een diner. Dit wordt tegen kostprijs in rekening gebracht. Dit bedrag zal op het inschrijfformulier vermeld worden.

Voor alle dansavonden dien je de genuttigde drank altijd zelf af te rekenen aan de bar.

Minicursus

Als een minicursus gegeven wordt, wordt deze tegen het geldende lestarief gegeven en apart in rekening gebracht.

De bar

Voor de danslessen, de dansavonden en het bal maken wij gebruik van het verenigingsgebouw van VUC. Aan de bar kun je drankjes (altijd) en hapjes (tijdens  de dansavonden en het bal) voor verenigingsprijzen bestellen.

Let op: het nuttigen van eigen consumpties is tijdens lessen en dansavonden NIET toegestaan.