Inschrijven lidmaatschap en danslessen

Hallo nieuw lid of cursist,

Wat ontzettend leuk dat jij besloten hebt om je in te schrijven bij Davora!
Hieronder vind je nadere informatie over het lidmaatschap. Daaronder kan je het inschrijfformulier invullen.

Lidmaatschap

Als je je inschrijft als cursist, word je automatisch lid van onze dansvereniging. Het lidmaatschap duurt steeds één cursusjaar (september tot en met augustus).
Als cursist van Davora volg je de danslessen en kan je gratis de bals en dansavonden bezoeken. Kijk hier voor nadere informate over de dansavonden.
In het cursusjaar worden de danslessen in 2 perioden van 14 lesuren gegeven: van september t/m december en van januari t/m mei.  Klik hier voor meer informatie over de tarieven en betaalgegevens.

Voortzetting inschrijving danslessen

Indien je ingeschreven bent als cursist (en dus deelneemt aan de danslessen), gaat de vereniging er, zoals in de algemene voorwaarden staat beschreven, vanuit dat je lid blijft tot opzegging vóór de volgende periode. Opzeggen kan per e-mail aan info@davora.nl.

Voorbeeld: indien je na de eerste periode van 14 lessen niet meer aan de lessen wenst deel te nemen, moet je ons dat schriftelijk vóór 1 november laten weten. Anders gaat de vereniging er van uit dat je ook de volgende periode weer komt dansen en verzoeken wij je om die danslessen vóór aanvang van de 1e les van de 2e periode te betalen.

Jouw gegevens - Step 1 of 2